YOSAKOIソーラン夏の陣(サッポロビール道産子感謝 Day)北海道

https://yosakoimatsuri.com/staffblog/yosakoisoran_dosanko/